Vraagstelling / PICO

Het Klinisch Probleem Vertalen in een Beantwoordbare Vraag

Een belangrijke voorwaarde voor het vinden van een antwoord is het stellen van een goede vraag. Binnen het principe van evidence-based medicine/nursing is de zogenaamde PICO-methode ontwikkeld voor het stellen van een goed opgebouwde klinische vraag. De inhoud van vragen in de klinische praktijk betreft grofweg diagnose, prognose, therapie (inclusief preventie) en bijwerkingen (inclusief etiologie).PICO vraagstelling:

P Patiënt (soms populatie).
Omschrijving van de patiënt of de groep waartoe de patiënt behoort. Het beschrijft de belangrijkste kenmerken van de patiënt (leeftijd, geslacht, karakteristieken van de ziekte, risicofactoren).

I Intervention.
Beschrijft de behandeling/interventie, de diagnostische test, of de etiologische factor die onderzocht wordt.

C Comparison.
Beschrijft het alternatief. Het alternatief voor een behandeling kan een andere behandeling zijn of een placebo, voor een diagnostische test kan dit de gouden standaard zijn of een andere test.

O Outcome.
Omschrijft het resultaat van het onderzoek. De outcome dient zo geformuleerd te zijn dat het voor de patiënt een relevante uitkomst is. Het kan ook betekenen dat de ene test beter is dan de andere, of dat met behulp van de test een diagnose bevestigd of uitgesloten kan worden, en dat het onderzoek b.v. aantoont dat de onderzochte factor wel of niet tot ziekte kan leiden.

Bij het Pico-systeem is het soms lastig een vraag precies in de verschillende items in te delen. Zo is het niet altijd duidelijk wat er wordt bedoeld met de intervention, in het bijzonder als het gaat om etiologie, diagnostiek of prognose.

Bij diagnostische PICO-vragen wordt hiermee bedoeld een “diagnostische test” en met het item comparison een alternatieve test. In het bijgevoegde schema wordt per type vraag kort aangegeven waar je per item aan moet denken.

PICO diagnostiek Vraagt u af: Voorbeeld
Population (patiënt) Welke verschijnselen hebben de patiënten ? Welke aandoening wil ik aantonen? Bij mensen met buikklachten en coeliakie in de familie
Intervention(diagnostische test) Welke test overweeg ik? Kan een gliadinetest
Comparison(gouden standaard of andere test) Wat is de gouden standaard? Vergeleken met een biopsie
Outcome Hoe goed is de test in het voorspellen of uitsluiten van de aandoening? Net zo goed coeliakie aantonen?
Zoektip: zoek met de MESH term sensitivity and specificity gecombineerd met de test / gebruik het diagnose filter
PICO Etiologie / Bijwerkingen Vraagt u af: Voorbeeld
Population (patiënt) Hoe zou ik een patiënten-groep omschrijven die lijkt op mijn patiënt? Hebben vrouwen
Intervention Om welke blootstelling gaat het? Die vlak na de hongerwinter zijn geboren
Comparison (optioneel) Kan ik de blootstelling ergens mee vergelijken? Vergeleken met vrouwen die voor of ruim na de hongerwinter zijn geboren
Outcome In welke mate is de incidentie of prevalentie van de aandoening in deze groep beïnvloed door de blootstelling? Meer risico op diabetes?
Zoektip: zoek naar cohort studies en case-control studies, en naar risk/ gebruik het etiologie filter